Община Стралджа се готви за старт на комплексното обслужване
Община Стралджа се готви за старт на комплексното обслужване / Общински пресцентър Стралджа

Във връзка с предстоящото въвеждане на комплексно административно обслужване  в община Стралджа беше проведена среща с кметовете и кметските наместници. Заседанието ръководи  кметът на общината Митко Андонов, който обърна внимание на новите отговорности в организацията на работа по обслужване на гражданите. Секретарят на общината Атанаска Христова разясни най-важните моменти по приложение на комплексното административно обслужване. Тя напомни, че до 25 март е времето на подготовка, през което трябва всички бизнес процеси да се преосмислят, включително, засягащите дейността на кметове и кметски наместници.

В етап на подготовка е актуализиране списъка на услугите. „Да проявим старание за по-добро и по-модерно административно обслужване!” - прикани  присъстващите Христова.

По време на заседанието стана ясно, че  през февруари се планират внезапни тематични проверки по кметствата за правилно изпълнение на административните услуги по срокове и таксуване.

 

Според кмета Митко Андонов комплексното административно обслужване ще изисква допълнителни усилия от всички. „Считам, че имаме възможност да се справим с тази задача. И ще бъдем адекватни на времето!” - допълни той, като обърна внимание върху това, че усилията трябва да бъдат насочени към максимално улесняване административното обслужване на гражданите. Времето до старта на новата организация ще се използва за технологично изглаждане на правилата и за още едно обучение на специалистите.