Нови правила за общинската администрация в Стралджа
Нови правила за общинската администрация в Стралджа / Общински пресцентър Стралджа

Община Стралджа има своите нови  Вътрешни правила за общинска администрация. Атанаска Христова, секретар на общината, подчерта важността на проекта, по който са изработени правилата, плод на сериозна работа за подобряване целия процес по обслужване на гражданите и бизнеса, контрол и координация между звената, стремеж към нововъведения и европейско отношение към работата и клиентите.

Новите Вътрешни правила са отворени за допълнения и изменения, те ще бъдат повод за дискусия сред служителите през призмата на практиката и като стъпка към провеждане на съпътстващи обучения. „Чрез Вътрешните правила нашата община постига повече яснота и прозрачност в работата си. Такава беше и целта ни когато разработвахме този първи проект по ОПАК”, подчерта кметът на община Стралджа Митко Андонов, изразявайки убедеността си, че те ще помогнат за подобряване на работата, ще дадат тласък на нови идеи и ще се превърнат в стимул за европейско отношение към работата и клиентите.

Вътрешните правила, които предстои да бъдат утвърдени със заповед на кмета, ще станат задължителни и всяко неизпълнение ще носи дисциплинарна отговорност.