Назначиха 120 безработни по проект „Подкрепа за заетост“
Назначиха 120 безработни по проект „Подкрепа за заетост“ / Дарик Сливен, Архив

120 трайно безработни назначи областният управител на Ямбол по проект  „Подкрепа за заетост“.

Безработните се наемат за осъществяване на мерки и превантивни дейности за защита от бедствия и във връзка с необходимостта от предприемане на своевременни действия за преодоляване на потенциален риск от наводнения. Наетите в областта са разпределени в 10 групи, по две в община.

Обучението и въвеждането на наетите лица в задълженията им, и конкретните им дейности, ще се извършва с помощта на 10 наставници. Наетите имат заложено обучение - формиране на трудови навици и обучение в сферата на изпълнение на превантивни мерки за преодоляване на потенциалния риск от наводнение.

Областният управител Димитър Иванов счита за целесъобразно включването на областта в проекта. Всички кметове на общини подкрепиха наемането на безработни лица за извършване на превантивни дейности, като ще участват активно в планирането и реализирането на конкретните мерки по програмата.