Местните такси и цени на услуги се променят
Местните такси и цени на услуги се променят / dariknews.bg

Общинската администрация внася предложение в местния парламент за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на общината, по протест на окръжната прокуратура.

С тази промяна се отменя въведена цена за услуга за предварително съгласуване на документи, свързани с промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд от физически и юридически лица - 30 лева на преписка, но не повече от 200 лева.

Предложението е тази точка от Наредбата да бъде отменена.