/ ОД на МВР-Сливен
ОД на МВР-Сливен оказва пълно съдействие на институциите за спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19.

В дните от 22 до 25 януари полицейски екипи, са извършили 549 проверки за спазване на карантината на територията на областта. Установено е едно нарушение.

Извършени са 134 проверки на места за обществено ползване и в градския транспорт, за спазване на противоепидемичните мерки.

Съставени са 22 протокола за предупреждение и 19 акта по чл.209а от Закона за здравето.