/ Дарик Нюз,архив
Наем за предоставените им полски пътища и нефункциониращи канали за напояване в масивите за ползване на обработваемите земи ще плащат на Общината в Нова Загора собствениците и арендатори на земеделски площи, съобщиха от Община Нова Загора.

Земеделските стопани избират как да се облагат доходите им през 2018 г.

Със заповед на кмета на Нова Загора Николай Грозев, земеделските стопани в 32-те населени места на общината ще трябва да сключат договори за ползването на общинските имоти и заплащането на съответна сума.В списъка на стопаните, предоставен от Областната дирекция по земеделие в Сливен попадат общо 3672 физически и юридически лица.

Най-ниската рента от 0.74 лева ще плати стопанин, през чиято земя минава 31 квадрата полски път, а най-високата е в размер на 166.37 лв. за 22,785 дка.