/ община Сливен
27-то заседание на Управителния съвет на Асоциация „Общинските гори“ се проведе в Сливен. Председател на Управителния съвет е кметът на Община Сливен Стефан Радев, а Изпълнителен директор е инж. Тихомир Томанов.

По време на заседанието беше взето решение да бъде свикано 11-то Общо събрание на Асоциация „Общински гори“. То ще се проведе в Самоков на 25 септември. Тогава ще бъдат представен доклад на Управителния съвет за дейността му през 2017 г., както и доклад на Контролния съвет за финансовото състояние на организацията.

Кметът на Сливен участва в заседание на Асоциация „Общински гори“

В Самоков ще се приеме и Работен план и Бюджет на Асоциация „Общински гори“ за 2018 г. По време на Общото събрание  тържествено ще бъдат отбелязани 10 години от учредяването на асоциацията, в която членуват 59 общини.

Гости на заседанието днес бяха председателят на Комисията по земеделието и храните в Народното събрание Десислава Танева и евродепутатът Владимир Уручев.