/ Община Сливен
Кметът на Община Сливен Стефан Радев участва в 26-то заседание на Асоциация „Общински гори“, което се провежда днес в Болярово. По време на срещата ще бъде представен доклад на изпълнителния директор инж. Тихомир Томанов за дейността през 2017 година.
 
Предвидено е утвърждаване на проекта за изпълнение на бюджета за изминалите 12 месеца и обсъждане на бюджета за 2018 година. Участниците ще бъдат запознати с идея за внедряване на технология за изгаряне на сухи дървесни трески.

Асоциация „Общински гори“ е учредена през 2008 г.  В нея членуват 59 общини – собственици на гори в Република България. Председател на Управителния съвет от 2016 г. е кметът на Сливен Стефан Радев