От началото на месец юли в сектор „БДС“ към ОД на МВР-Сливен, са приети 4785 заявления за издаване на нови лични карти и паспорти. Част от тях са приети от мобилните екипи на сектора при „организиран прием”, съобщиха от полицията.

4755 са приетите заявления за подмяна на лични документи за месец юни в сектор „БДС”-Сливен

Той е заявен от кметове на населени места в община Сливен, фирми и държавни учреждения. От началото на месец август е осъществен прием в МБАЛ-„Д-р Ив.Селимински” и отдел "Статистически изследвания - Сливен" към НСИ. Приети са общо 118 заявления. Престои прием в селата Ябланово и Тича в община Котел.

Сектор „БДС“ продължава да приема искания за „организиран прием“. При потвърдено желание от институции, ведомства или кметства „организирания прием“, са осъществява посредством стационарна биометрична станция в служба „Миграция”, на ул. „Д-р Миркович“ № 2 или мобилна биометрична станция от служители на сектор „БДС“-Сливен, при спазване на противоепидемичните мерки.

За осъществяване на „организиран прием” се изпраща искане до директора на ОД на МВР на адрес: Сливен, ул. ”Ген. Скобелев”№5 или на ел.адрес на дирекцията sliven@mvr.bg

От 1 до 31 юли от сектор „БДС“ към ОД на МВР поради изтичане срока на валидност са подменени 3360 лични карти и 1117 паспорта. Гражданите могат да изберат предпочитаното от тях звено БДС в РУ Нова Загора, Котел или Твърдица за подмяна на лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС различно от това по постоянния им адрес, но в рамките на област Сливен.

Припомняме, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври, се удължава с 6 месеца.

Продължава работата на мобилни екипи на сектор БДС в Сливен

За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България. По искане на лицето, нова лична карта може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

За срока на удължаването СУМПС е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на МПС само на територията на Р България. По искане на лицето ново СУМПС може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:

- лична карта и/или паспорт
- удостоверение за събития свързани с издаването на документи


Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефони: 044/644-355.