/ ОД на МВР-Сливен
От началото на месец юни в сектор „БДС“ към ОД на МВР-Сливен са приети 4755 заявления за издаване на нови лични карти и паспорти. 30 процента от тях са приети от мобилните екипи на сектора при „организиран прием”, съобщиха от полицията.

Той е заявен от кметове на населени места в общините Сливен и Котел, фирми и държавни учреждения. При първоначално или повторно желание за „организиран прием” може да се изпрати искане до директора на ОДМВР-Сливен на адрес: Сливен, ул.”Ген. Скобелев”№5 или на ел.адрес на дирекцията sliven@mvr.bg

Продължава работата на мобилни екипи на сектор БДС в Сливен

От 1 до 30 юни от сектор „БДС“ към ОДМВР-Сливен са издадени 1156 лични карти и 1213 паспорта. Гражданите могат да изберат предпочитаното от тях звено БДС в РУ-Нова Загора, Котел или Твърдица за подмяна на лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС различно от това по постоянния им адрес, но в рамките на област Сливен.

Припомняме, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Р България.

По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок. За срока на удължаването СУМПС е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на МПС само на територията на Р България.

По искане на лицето ново СУМПС може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg

всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:лична карта и/или паспорт удостоверение за събития свързани с издаването на документи

Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефони: 044/644-355.