250 лева е еднократната помощ за първокласник
250 лева е еднократната помощ за първокласник / Dariknews.bg, архив

1082 молби-декларации за отпускане на целева помощ за първокласниците са подадени в област Сливен до 21 август, съобщават от Регионалната дирекция за социално подпомагане. Размерът на помощта се определя ежегодно с акт на Министерски съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. За учебната 2015/2016г. еднократната помощ за първокласниците се изплаща в пари, като размерът й е 250 лв.

Молби-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас се приемат до един месец от началото на учебната година. Изключение се прави само, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище. В тези случаи молба-декларацията се подава  не по-късно от 6 месеца от началото на учебната година.

Помощта подлежи на възстановяване, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

През 2014 г. в областта са издадени 2085 Заповеди за отпускане на целеви помощи за 2101 деца.