1450 ученици от Сливенска област трябва да внесат здравни осигуровки
1450 ученици от Сливенска област трябва да внесат здравни осигуровки / netinfo

1450 ученици, завършили средното си образование през учебната 2011-2012 година от област Сливен, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение. През месеците юли, август и септември те не се осигуряват от републиканския бюджет и може да имат пропуски в здравните вноски. При повече от три неплатени вноски, бъдещите студенти ще се окажат с прекъснати здравни права, предупреждават от офиса на НАП в Сливен.

Възстановяването на здравни права става, след като бъде платен пълният размер на главницата и лихвата. Размерът на лихвата се мени всекидневно, така че е препоръчително да се направи справка за актуалния размер, преди да се издължи сумата. Това най-лесно може да стане чрез електронните услуги в сайта на НАП, където безплатно и без нужда от електронен подпис е достъпен здравноосигурителен калкулатор. Проверка на здравноосигурителния статус може да се направи и на тел. 070018700 на цената на един градски разговор или в офисите и териториалните дирекции на приходната агенция.

Освен внасянето на дължимите вноски, за да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, завършилите ученици трябва да подадат еднократно декларация образец № 7 в офисите на НАП по постоянен адрес. Декларацията може да се изпрати и по пощата с обратна разписка. Декларация № 7 се подава в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството за самоосигуряване. Образецът на декларацията може да се изтегли от страницата на НАП - www.nap.bg или да се получи на място в офиса на НАП .

Минималната месечна вноска за здраве е 16.80 лв. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.