/ iStock/Getty Images
Ден на отворените врати подготвя за 27 септември Окръжният съд в Силистра, съобщиха от съда.

Силистра въвежда строги мерки за достъп до сградата на общинската администрация

Темата е "Трийсет години Конституция на Република България - върховенство на правото, демокрацията и защитата на основните права".

Денят е в рамките информационната кампания на Висшия съдебен съвет под надслов "Открито за съдебната власт", с която се цели по-добра информираност за работата на
съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.
БТА