/ Thinkstockphotos
Екипът на СУ „Панайот Волов“, град Шумен се включи в първия випуск на новата програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“.

„Приказки за доброто“: Ученици издадоха първата си електронна книга

Програмата е двугодишна и ще подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.

За програмата са одобрени 26 училища от цялата страна. Участието в „Училища за пример“ започна на 24 август, понеделник, с двуседмично обучение на лидерските екипи на училищата.

Програма „Училища за пример“ е двугодишна и се състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“ и допълнителни курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа.

Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията на екипа на „Заедно в час“. Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за училищните екипи. 

Първото обучение за училищните екипи ще се проведе в рамките на две седмици от 24 август до 4 септември. В него ще вземат участие над 100 представители на управленските екипи в 26-те училища. Това включва директори, зам.-директори, главни и старши учители и други учители, избрани от училищата.

Сред темите на първото обучение влизат принципите на разпределеното лидерство или как повече хора могат да мислят и поемат отговорност за качеството на преподаване и учене в училище.

Училищните екипи ще работят още върху развитието на разбирането си за Професионалните учебни общности като лидерски групи от учители, които заедно обсъждат и помагат за споделянето и подобряването на преподавателските практики в цялото училище.

Освен обучения за лидерските екипи в рамките на програмата училищата ще преминат още през менторска подкрепа, която се осъществява от опитни учители, директори и образователни експерти.

Менторите ще посещават училищата и ще им помагат при изпълнението на заложените цели по време на цялата програма. Всички те са възпитаници на програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“ и “Академия за лидери в образованието” с опит в обучението на учители.

Как протичат учебните часове днес (СНИМКИ)

Обученията в програмата са създадени от екипа на „Училища за пример“, в който основните експерти са Кристина Николова и Симеона Маринова. В разработването им са участвали и външни консултанти и експерти в образованието като д-р Рита Санчез Гонсалез и д-р Александра Томас от Колумбийския университет в Ню Йорк.

От мерки за безопасност обучението се провежда изцяло онлайн, като всеки ден са предвидени видеоконференти сесии и самостоятелна работа по 4 часа на ден. За обучението ще бъде използван метода на обърнатата класна стая, като участниците предварително се запознават с предоставени материали и ресурси, а по време на самите срещи обсъждат и работят по прочетеното.

В програмата се включени още и различни принципи на учене чрез преживяване. Участниците в първия випуск на програма „Училища за пример“ са 26 и са избрани след отворена покана за кандидатстване и прецизен подбор от над 70 училища от цялата страна. Избраните училища са от 15 области на страната с разнообразен профил и контекст - различни по големина населени места, брой учители и резултати на външни оценявания.

В рамките на двете години и развитието на програмата това ще позволи да се проследи въздействието на прилаганите практики и доколко те са ефективни за различните училища.

Списък на всички училища в програмата може да намерите тук. За „Заедно в час“ Фондация „Заедно в час“ е създадена през 2010 г. и работи дългосрочно за осигуряване на качествено образование за всяко дете, като развива учители, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. През последните 10 години повече от 400 нови учители преминават през програмата „Нов път в преподаването“ на организацията.

В рамките на две години те получават подкрепа да преподават в училища с ученици от уязвими общности и да опознават пряко предизвикателствата в образователната система. Над 80% от тези учители продължават да работят в образованието дългосрочно като учители, директори, образователни експерти и други.

През тази година Фондацията започна и нова програма „Училища за пример“ за цялостна подкрепа и професионално развитие на училищни екипи. „Заедно в час“ е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.