Програма ФАР -  успешна за Търговище
Програма ФАР - успешна за Търговище / netinfo
Приключиха проектите на две търговищки фирми „Ванеда” и „Димов Ойл”, които бяха реализирани със средства по Програма ФАР и в партньорство със сдружение „Център за регионално развитие”. Проектите стартираха едновременно преди 12 месеца и преследваха сходни цели: обучение и квалификация на трайно безработни млади хора, устройване на част от тях на работа по избраната професия и изграждане и усъвършенстване на материалната база и условията за труд във фирмите.

Резултатите - обучени и квалифицирани в атрактивни професии като строител, огняр, автомонтьор са 45 човека; разкрити са 16 нови работни места за млади хора по същите тези професии; създаден е атрактивен обект за услуги /контролно-технически автопункт/ и са положени основите на уникално за региона съоръжение за рециклиране на отработени петролни продукти.

Пред журналисти Димо Димов – управител на “Димов ойл” сподели, че трудностите са били много, като се започне от непрекъснато променящата се нормативна база и се стигне до нежеланието на хора, регистрирани в местното бюро по труда да се обучават и работят. Той поясни, че е било нужно допълнително стимулиране под формата на средства, осигуряване на транспорт, на дрехи и обувки, за да привлекат безработни в проекта. Някои от вече обучените, по-късно са заминали на работа в чужбина като строители. 8 души все пак са останали на работа във фирмата, според заложеното в проекта.

Същите трудности изтъкна и Недко Петров – управител на фирма “Ванеда”. Той се спря и на закъсненията при финансирането и на последиците от инфлацията.

Според Екатерина Милиславова – председател на сдружение „Център за регионално развитие”, трудностите са преодолени, а при следващо кандидатстване по програми на ЕС фирмите ще имат поне 5 т. преднина, тъй като вече са реализирали проекти. Според нея, работата по Програма ФАР е успешна за Търговище и партньорството на местния бизнес с европейските фондове е добър модел за положителен опит.