Община Търговище
Община Търговище / Община Търговище
От 1 октомври Община Търговище започва предоставянето на мобилните социални и здравни услуги по проект „Патронажна грижа в община Търговище“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това заяви на пресконференция днес кметът д-р Дарин Димитров, цитиран от общинската пресслужба. В срещата участваха и секретарят на Общината и ръководител на проекта Христалина Халачева, координаторът Меглена Цанкова и счетоводителят на проекта Емел Исуфова.

По проекта, в рамките на до 2 часа дневно, ще бъдат осигурени медицински грижи, рехабилитация в домовете и подкрепа в извършването на ежедневни битови дейности на 118 потребители за период от 12 месеца. Това могат да са възрастни, хора с увреждания и лица след оперативна интервенция и хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

„Проектът е първият, по който предлагаме и медицинска услуга, т.е. надграждаме социалните услуги, които Общината предоставя. Целта ни е да осигуряваме все по-широкоспектърна и качествена грижа за съгражданите ни, които се нуждаят от нея“, заяви д-р Димитров.
Услугата ще бъде безплатна за гражданите, обясни секретарят Христалина Халачева. „Община Търговище предложи, а Общинският съвет одобри услугите да се предоставят без заплащане от страна на потребителите, въпреки че в рамките на проекта е включена възможност част от услугата да се заплаща“, заяви Халачева.

Потребителите ще получават грижи в зависимост от състоянието и заболяването си, като за всеки ще бъде извършена индивидуална оценка. Ако даден потребител не се нуждае от грижи през всички 12 месеца на проекта, на негово място може да бъде включван друг. Така, броят на обхванатите лица може и да надхвърли определения по стандартите на програмата 118 души. Заявления от кандидати вече се приемат в Община Търговище.

Персоналът по проекта ще се състои от общо 17 души - медицински сестри, рехабилитатори, домашни помощници, социални работници и психолог. В момента тече процедурата за подбор. Срокът за подаване на документи е 5 септември. Програмата позволява за позициите да кандидатстват и хора на пенсионна възраст. Всички одобрени кандидати ще преминат през обучение, според методиката, разработена от Министерството на здравеопазването.
По проекта ще бъдат закупени и 2 автомобила, за да се придвижват екипите до адресите.

Община Търговище ще търси варианти за продължаване на услугата след изтичане на 12-месечния период на проекта.
Общата стойност на проекта е 313 797.92 лева, от които 266 728.23 лв. европейско и 47 069.69 лв. национално съфинансиране.