Обекти на общините Каолиново и Нови пазар преминават за стопанисване от ВиК- Шумен
Обекти на общините Каолиново и Нови пазар преминават за стопанисване от ВиК- Шумен / netinfo

Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен свика днес областният управител Донка Иванова в качеството си на председател на асоциацията. Присъстваха представители на всички общини от областта, които са членове на асоциацията с различен дял, съобразно броя на населението.

Общото събрание даде съгласието си обекти на общините Каолиново и Нови пазар да преминат за стопанисване, поддържане и експлоатация към действащия в обособената територия на асоциацията ВиК оператор- „Водоснабдяване и канализация" ООД- Шумен.

В община Каолиново се касае за съоръжения и водопроводи на обект „Тласкателен водопровод от ПС Тодор Икономово до село Браничево и село Пристое", изграден от общината със средства по програма САПАРД.

Обектите и съоръженията в община Нови пазар, които преминават към ВиК, са изградени от общината по проект "Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на град Нови пазар", финансиран по програма „Околна среда".

На заседанието членовете на асоциацията обсъдиха и съгласуваха „Бизнес план за развитие на дейността на ВиК- Шумен" с удължен срок на настоящия регулаторен период до края на 2016 година. Приет беше и проект на бюджет на Асоциацията по ВиК- Шумен за следващата година.