Изпускат язовир Тича  с  20 куб.м/сек.
Изпускат язовир Тича с 20 куб.м/сек. / netinfo

Продължава контролираното изпускане на язовир Тича с 20 куб.м/сек. По данни от тази сутрин обемът му е 310 млн. 780 хил. куб. м. вода. До кота преливане остават 5 см.

От полунощ намаляват темповете, с които се вливат притоците в язовир Тича. Според анализите на специалистите, ако язовир Тича прелее, то преливането ще бъде с не повече от 1 куб.м/сек., което не предопределя никаква опасност за населението и инфраструктурата.
Реките Камчия и Врана са прибрани в коритата си. Водата в река Врана е на 50 см под ниво берма, а река Камчия е на 1 метър под ниво берма.

В община Никола Козлево селата Пет могили и Векилски продължават да са без вода поради наводнена помпена станция. Вчера от БЧК са осигурени и доставени 22 хил. литра минерална вода за населението. Осигурени са и две водоноски за жителите на двете населени места.
Продължава непрекъснатото наблюдение на ситуацията по критичните места в региона. Опасност за населението няма.