/ iStock/Getty Images
Равнището на безработицата в област Шумен през април е 12,5 процента. Сравнението на месечна база показва увеличение от 1,8 процентни пункта, а на годишна база нарастването е с 3,2 пункта. Това съобщиха днес от дирекцията "Регионална служба по заетостта" във Варна.

Двама нови почетни граждани ще има Шумен

Оттам отчитат, че съществено влияние върху динамиката на безработицата в областта оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и удължения срок на въведеното на 13 март извънредно положение.

Общият брой на безработните в бюрата по труда в Шуменска област към края на април 2020 г. е 9545, като спрямо предходния месец са с 1385 повече. Увеличение на безработните в региона с 2490 души се наблюдава и спрямо същия период на 2019 г.

Хората, които са отпаднали от заетост през април, са 1909, като 61,2 процента от тях са посочили като причина предприетите мерки, свързани с ограничаване на разпространението на коронавируса.

Сред новорегистрираните безработни, посочили като причина предприетите извънредни мерки, най-голям дял заемат тези, освободени от сектор хотелиерство и ресторантьорство (30,4 процента), преработваща промишленост (25,6 процента) и търговия (13,6 процента).

Преводоха отпуснатите от правителството 3 млн. лв. за градския стадион "Панайот Волов" в Шумен

Постъпилите на работа безработни през месеца в област Шумен са 509, като близо 71 на сто от тях са устроени в реалната икономика, а новите заявени работни места са 590.

В Шумен регистрираните безработни през април са 1744 души. Равнището на безработица в града е 3,9 на сто, с 0,4 процентни пункта по-високо спрямо предходния месец и с 0,5 на сто повече спрямо март 2019 г. 
БТА