92% от фирмите в Шуменско са микро, увеличават се занимаващите се със селско стопанство
92% от фирмите в Шуменско са микро, увеличават се занимаващите се със селско стопанство / Дарик-Шумен
92% от фирмите в Шуменско са микро, увеличават се занимаващите се със селско стопанство
48728
92% от фирмите в Шуменско са микро, увеличават се занимаващите се със селско стопанство
  • 92% от фирмите в Шуменско са микро, увеличават се занимаващите се със селско стопанство

6 648 са действащите фирми в област Шумен, отчели дейността си през изминалата 2011 година, сочат данните за стопанската 2010 година, съобщи директорът на Териториалното статистическо бюро в Шумен Атанасула Настева. Те са с 660 по-малко спрямо 2009 г. Над 70 % от тях са в община Шумен. Всяка втора фирма се занимава с „търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети". Основната дейност на 642 предприятия е свързана с преработващата промишленост, а  на 4 с добивната промишленост. Транспортни услуги  и складиране извършват малко над 6 %, хотелиерство и ресторантьорство - около 6 %, а строителство и строително - ремонтни услуги - 4.7 на сто от фирмите.  „Данните за 2010 г. са предварителни. Съгласно календара на Евростат, националните статистики на страните - членки представят окончателната информация от годишните отчети за дейността през 2010 г., до средата на 2012 година", обясни Настева.  

Кризата засяга в най-голяма степен строителния бранш, в който всяка осма действаща през 2009 г. фирма, замразява дейността си през 2010 г. При покупко-продажбата на недвижими имоти такава е съдбата на  всяка десета фирма, а в промишлеността на всяка 15-та. „Оказва се, че при икономически сътресения шуменецът намира спасителен бряг в селското стопанство", заяви още Атанасула Настева. През 2009 г. с такава преобладаваща дейност в Териториалното статистическо бюро в Шумен се отчитат 388 предприятия (в т.ч. и регистрирани земеделски производители), а през миналата - 492, тоест ръста е от близо 27%.

10% ръст бележат и фирмите, занимаващи се с икономическа дейност „създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения", в обсега на която попадат услуги в областта на информационните технологии, далекосъобщителни, издателски и др.

Статистиката  сочи, че в  област Шумен около 92% от фирмите са микро, с персонал до 9 заети лица. Те дават хляб на всеки трети зает в нефинансовата сфера. На шуменска почва средно в една микро фирма се трудят по две лица. Големите, значими предприятия, с персонал над 250 лица са само 17 на брой, но ангажираните  в тях са близо 7600 или средно по над 440 лица. Общо 445  попадат в категорията „малки предприятия", чийто персонал се движи в границите от 10 до 49 заети. Средният бизнес  (от 50 до 249 души) включва 84 шуменски фирми, които осигуряват заетост на над 7 500 души.

През 2010 г. с печалба  приключват  66.7% от отчетените в Териториалното статистическо бюро в Шумен фирми. Всяка десета е с нулев резултат, а  всяка пета работи на загуба.