60 души са одобрени по програми на НЗОК в Търговищко през тази година
60 души са одобрени по програми на НЗОК в Търговищко през тази година / netinfo
През 2008 год. близо 60 души от област Търговище са одобрени и се лекуват по скъпоструващите програми, информираха от местната здравна каса. Във всяка програма за лечение са описани критериите и начина, по който пациентите се насочват за разрешение на лечението по осемте здравни програми - като Множествена склероза, Безплодие при жената или Инвитро оплождане, хронична бъбречна недостатъчност и др. При тези заболявания лечението изцяло е заплатено от НЗОК, като при някои диагнози то надхвърля 2300 лв. месечно за едно здравноосигурено лице.

Протоколите за разрешеното количество лекарствени средства се отпускат за срок от шест месеца. При повторно кандидатстване за нов курс на лечение са необходими основен набор от изследвания, високоспециализирани дейности и др, които са безплатни за пациентите и се заплащат от НЗОК.

Най-скъпоструваща е програмата за лечение на хронични вирусни хепатити и цирози, Пациентите, които са включени в тази програма са сравнително малко на брой, но средномесечното им лечение е много скъпо и за някои надхвърля 2000 лв.

По програмата за лечение на пациенти с множествена склероза средномесечният курс за лечение на един болен е 1930 лв. Данните показват, че в България от тази болест страдат около 3600 души, а всяка година се разболяват средно 80. Заболяването засяга предимно млади хора. Броят на лекуващите от нашата област по тази програма здравноосигурени лица през 2008 год до момента е 5 души. Ясни критерии сочат кога болен може да бъде включен в скъпоструващите програми за лечение. За множествената склероза те са сигурна диагноза на болестта, поне два документирани пристъпа през последните две години, установена от комисия инвалидност, липсата на противопоказания за лечение с имуномодулиращи лекарствени продукти.

Програмата за лечение на хроничната бъбречна недостатъчност е третата скъпоструваща програма. Включените в нея болни към месец септември са 34 души, като средномесечният курс на лечение на всеки от тях възлиза на 288 лв. Програмата е предназначена за пациенти, които все още не са на хемодиализа, която е много по-скъпоструваща дейност.

Като цяло 1 650 000 лв. са прогнозните разходи за 2008 г., с които разполага НЗОК по програма „Безплодие при жената” за жени вцялата страна.

Включените през 2008 год. до момента за лечение жени са 5 от област Търговище, като средномесечният курс за лечението на всяка е 1 485 лв. Възрастта на жените, включени в програмата, е от 18 до 40 години (включително навършващите 40 години в годината на подаване на документите), предвид постигането на оптимални резултати от терапията. НЗОК заплаща един терапевтичен курс на здравноосигурена жена.

Останалите програми, заплащани от НЗОК са програма за лечение на хипопаратиреоидизъм, програма за лечение на ранен централен пубертет, програма за лечение на пациенти с витамин Д-резистентен рахит и програма за лечение на ендометриоза с аналози на гонадотропин-рилизинг хормон.

Всички изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ от региона са запознати с критериите за включване на пациенти в програмите за скъпоструващо лечение.

В РЗОК-Търговище има създадена организация за съдействие при комплектоване на необходимите документи и изпращането им в съответните комисии в НЗОК.