Списък с длъжници публикуван в интернет

Списък с длъжници публикуван в интернет
Списък с длъжници публикуван в интернет

684 фирми и физически лица от региона дължат на републиканския бюджет общо 138 987 737 лв, съобщават от Териториалната дирекция на НАП – Русе. Актуализирания списък с имената им може да бъде открит освен на информационното табло на 9-я етаж в офиса на ул. „Църковна независимост” 16, и в интернет на адрес: www.nap.bg. Всички те не са платили в срок публичните си задължения за над 5000 лв., не разполагат с нито една законна форма за тяхното обезпечаване, а нямат и издадено разрешение за отсрочване или разсрочване на дълговете им.

На 134 от тях е забранено да напускат страната, като от началото на годината към МВР са отправяни ежемесечно по 5 искания за това. В изминалите 7 месеца публичните изпълнители от отдел „Събиране” на ТД на НАП са изпратили 5026 покани за доброволно внасяне на 14251 649 лв. задължения. Изготвили са 2056 съобщения за доброволно изпълнение, с които са образувани изпълнителни дела за 11030 132 лв. С 890 постановления са наложили обезпечителни мерки за 19597 555 лв.

В близките дни ще се активизират действията спрямо всички с непогасени и необезпечени данъчно-осигурителни задължения. Тези, които не могат да погасят задълженията си с еднократна вноска, имат възможност да се обърнат към публичните изпълнители в НАП - Русе за издаване на разрешение за разсрочване и отсрочване или да договорят срок за поетапното издължаване.