/ Медика
Логопедични центрове „Медика“ посвещават последната седмица на месец март на речевото развитие на децата от 4 до 7-годишна възраст. В нито един период от развитието на човека няма такова неподправено и искрено емоционално насищане с информация, както във възрастта от 4 до 7 години.

Отворени врати за бъдещи родители в УМБАЛ „Медика Русе“

Тогава децата опознават света и започват да се формират като личности, изграждат мисленето и маниерът си на общуване. Умението им точно и правилно да употребяват думите не се отнася само до механичното и фонетично овладяване, а до възможността да осмислят съдържанието на всяка една дума.

Отворени врати за бъдещи родители в УМБАЛ „Медика Русе“

Много от децата сами овладяват думите, чрез различни източни, това води не само до неправилно усвояване на произношението, но и до неправилно, изопачено разбиране на значението на думата. Нарушенията в речевото развитие в ранна възраст могат да доведат до сериозни последици.

Това произтича от факта, че всички психични процеси са силно свързани с натрупания активен и пасивен речников запас. Овладяването на определен брой думи играе важна роля във формирането на мисленето и общуването при хората.

Родителско кафе на „Медика“ с безплатни логопедични диагностики

Речникът на децата трябва да се обогатява с цел подобряване на изразителността, образността и емоционалността при комуникиране. За тази цел трябва да се търсят подходящи формии методи на работа.

За диагностициране на проблеми в речевото развитие на детето може да се обърнете към Логопедични центрове „Медика“. Прегледите са платени и стават с предварително записване на тел. 0887/ 676-752 логопед -  Силвия Пасева.