С повече от 120 нарастват постъпилите на работа безработни през юли
С повече от 120 нарастват постъпилите на работа безработни през юли / netinfo

През юли постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 749 (със 127 повече отколкото през юни, а в сравнение със същия месец на м.г. постъпилите са с 277 повече). Започналите работа безработни без квалификация са 307, с работническа професия са 273, а специалистите със средно специално и висше образование - 169. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 184. Заетост е осигурена на 176 продължително безработни от областта, както и на 13 безработни с намалена трудоспособност, съобщават от Бюрото по труда в Русе.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 227 безработни. Три пъти се е увеличил броят на включените безработни в схеми на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” и по други програми за заетост.
Общо обявените през юли свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 544 (броят им е с повече от 200 над този през същия месец на предходната година). От всички обявени места 69% са без изискване на специалност.

През месеца се наблюдава обичайното търсене на работна сила в бюрата по труда на първичния пазар, като заявените места са предимно от частния сектор. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (191), търговията (31), строителството (28), образованието (18), операциите с недвижими имоти  (14), транспорта (12), селското стопанство (4) и др.
По програми за заетост и по схеми на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) в област Русе са заявени общо 222 работни места. От тях 10 места са по национални програми (повечето по НП „Асистенти на хора с увреждания”).

Останалите работни места са заявени по ОПРЧР, от които 173 са по схема „Развитие”, а 38 – по „Ново начало- от образование към заетост”.
Към края на юли в двете бюра по труда в област Русе – Русе и Бяла, регистрираните безработни са 10 035. Техният брой намалява с 68 в сравнение с края на юни. Като търсещи работа лица са регистрирани и 552 заети, 379 пенсионери и 149 учащи.