/ netinfo
В периода от 29 октомври до 02 ноемвригрупа преподаватели от Русенския университет, водена от ректора чл.-кор. проф. Христо Белоев, посети Шанхайския политехнически университет. В различни научно-изследователски лаборатории те са се запознали с използваните от китайските им колеги образователни иновации, в т.ч. интерактивни презентационни системи, добавена и виртуална реалност и други.

Седмица на китайското кино в Русенския университет

Подробности за срещите и постигнатите договорености бяха съобщени на пресконференция днес. Ректорите на Шанхайския политехнически университет - проф. Тао Ю и на Русенския университет - чл.-кор. проф. Христо Белоев са подписали договор за обучение с цел получаване на двойна диплома на студенти от двете държави.

Студентският съвет организира четвъртото издание на проекта „Будител на Русенския университет“

Учебните програми на специалностите „Компютърни системи и технологии“ в Русенския университет и на „Компютърно инженерство“ в Шанхайския политехнически университет са идентични и в момента тече подбор на студенти, каза ректорът на Русенския университет. В началото това ще бъдат десет първокурсници от специалност КСТ в Русенския университет и още толкова студенти от Шанхай.

В продължение на три години младежите ще учат в своя университет, а през четвъртата година на обучението си българските студенти ще отидат в Китай, докато десетте младежи от Шанхайския политехнически университет ще дойдат в Русе. След успешно положени държавни изпити първата група студенти ще получи дипломи от двете висши училища.
 
Научна конференция в Русенския университет отбелязва четвърт век от влизането в сила на Договора за Европейски съюз

На семинар, в който са участвали близо 100 преподаватели и студенти от Шанхайския политехнически университет, русенци са разказали за 15-годишния опит на Центъра за иновационни образователни технологии на Русенския университет и са запознали участниците с проекта на Националната програма за дигитална трансформация на образованието в България.