/ netinfo
На 1 ноември (четвъртък) Русенският университет ще бъде домакин на научна конференция на Международното Дунавско Училище под мотото HOPE (в превод на бълг. език - Надежда), посветена на 25-тата годишнина от влизането в сила на Договора за Европейски съюз. Съорганизатори на събитието са Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ), неправителственото сдружение 

Пет медала за русенските студенти от Олимпиадата по компютърна математика в Пампорово

Европейски инициативи без граници, Фондация Русе - град на свободния дух, Фондация Баден Вюртемберг и Европейската Дунавска Академия. Договорът за Европейския съюз влиза в сила на 1 ноември 1993 г.  и обединява съществуващите дотогава Европейски общности.

Преговорите за него се водят от тогавашните 12 държави членки - Франция, Германия, Италия, Белгия, Холандия, Люксембург, Великобритания, Ирландия, Дания, Гърция, Испания, Португалия. Контекстът на тези преговори е краят на Студената война, падането на Берлинската стена, преходът към демокрация на страните от източна Европа и трансатлантическата им външнополитическа ориентация.

Повече от триста доклада бяха изнесени в Годишната международна научна конференция в Русенския университет

Договорът от Маастрихт разкри перспективата за присъединяване на тези страни към Общността, създаде единна идентичност на  обединената за първи път Европа, постави цели за задълбочаване на интеграцията от политическа и икономическа гледна точка, осигури допълнителни права за гражданите на държавите-членки и заяви намерения за възстановяване на влиянието на Европа в света чрез обща външна политика и сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешния ред.

Договорът създаде Комитет на регионите - институцията, която подкрепя регионалните и местни власти, неправителствените и бизнес организациите техните усилия за регионално развитие и преодоляване на социално-икономическите дисбаланси.

Ролята на академичните медии обсъждаха на кръгла маса в Русенския университет

В 9:45 ч. в Зала 1 на Канев център ще се съберат 40 представители на академичната общност, пост-докторанти, докторанти, магистри и студенти от 7 страни. Всички те  асоциират изследванията си и професионалния си живот с политическите науки и Европеистиката, а Европейския съюз - с надеждата за опазването на постигнатото европейско единство и възприетите европейски ценности, демокрацията и правата на човека.

Русенски студентски отбор участва в Европейската седмица на кодирането

Презентациите на участниците са организирани в 4 панела, посветени на ролята на Европейския съюз за развитие на регионите, за решаване на проблеми на националните държави, за справяне с глобални предизвикателства и за  определяне приоритетите на предстоящия политически цикъл. Работен език на конференцията е английски.