/ netinfo
Кръгла маса „Комуникологията на академичните медии“ се проведе в Русенския университет. Тя събра преподаватели, изследователи и представители на русенските медии. Темата на форума бе изграждането и усъвършенстването на комуникационната политика на корпоративните медии във висшите училища. В началото на събитието бе открита изложба на академични издания от България и чужбина.
 
Русенски студентски отбор участва в Европейската седмица на кодирането

По време на дискусията участниците представиха и обсъдиха различни гледни точки и добри практики, свързани с постигането на прозрачност, актуалност и адекватност при разпространението на информация от образователните и научноизследователски организации.

Студентският съвет обявява конкурс за проекти

Зам.-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова представи информационните и образователни електронни ресурси за чуждестранни студенти на интернет страниците на Софийския университет, доц. д-р Анелия Манукова говори за комуникационната политика при изграждане на имиджа на Русенския университет чрез академичния вестник „Студентска искра“, а засл. доц. Живодар Душков представи изследването си, посветено на мястото на „Студентска искра“ сред другите русенски вестници.
 
5 дни остават до началото на NASA International Space Apps Challenge

Журналисти от национални и регионални медии говориха за промените, които настъпват в информационната среда и за необходимостта от задълбочено познаване на аудиторията на всяко от изданията.
           
В края на събитието участниците решиха да инициират национална среща на екипите на академичните издания (телевизии, вестници, радиа) в страната и специалисти по връзки с обществеността, която ще се проведе през 2019 година.