/ iStock/Getty Images
Община Русе се включи в глобалната кампания „Race to zero”, включваща повече от 31 региона, 733 града, над 3000 предприятия, 173 от най-големите инвеститори и повече от 600 висши учебни заведения в света, ангажирани да постигнат нулеви въглеродни емисии до 2050 година, съобщиха от Общината. 

За да изпълни ангажиментите си като участник в кампанията, местната администрация ще работи в три основни направления:

• създаване на по-приобщаващо общество - развитие на т.нар 15- или 30-минутни квартали, в които живущите могат да задоволят повечето си нужди пеш или с колело и изключват необходимостта от пътуване с автомобил
• създаване на зелени и екологични улици - определяне на зони с нулеви емисии в града, постепенно въвеждане на автобуси с нулеви емисии след 2025 г., въвеждане на мерки ограничаващи автомобилите с двигатели с вътрешно горене в някои градски части, и гарантиране, че голяма част от Русе е с нулеви емисии до 2030 г.
• намаляване замърсяването на въздуха /гарантиране на чист въздух - поставяне на амбициозни цели за намаляване на замърсяването, отговарящи или надскачащи националните създаване на план и реализирането на поне една политика, с която да се намали замърсяването от основен източник, и прилагането на нови политики, насочени срещу основните причинители на замърсяване


Масови проверки на обекти за продажба на въглища в Русе

Изброените задачи се явяват напълно естествено продължение на политиката на общинското ръководство за намаляване на въглеродните емисии в сферата на транспорта, подобряване качеството на въздуха и използването на алтернативни източници на енергия.

Припомняме, че Русе е единственият български град, в който съвместно с БАН и Русенския университет се работи по 2 проекта за водороден транспорт. В тях е заложено доставка на автобуси и ретрофитинг на кораб - тласкач, задвижвани от водород.

Освен това чрез писма и в лична среща с бившия министър-председател Стефан Янев кметът Пенчо Милков настоя за въвеждането на по-строги норми на веществата, изпускани от промишлеността, както и за по-чести замервания в производствените цехове на територията на общината.