Ранен  мишелов е изпратен в Спасителен център
Ранен мишелов е изпратен в Спасителен център / РИОСВ Русе

Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха тази сутрин ранен екземпляр от защитения вид обикновен мишелов в Спасителния център в Стара Загора. Сигналът е подаден в следобедните часове на 16 февруари от жител на гр. Мартен.

Съгласно разпоредбите на Закона за биологично разнообразие по преценка на експертите (или ветеринарните лекари), екземпляри в безпомощно състояние се освобождават или оставят в природата. Ако състоянието им позволява, се изпращат за лечение и възстановяване в Спасителен център.

Наблюдава се тенденция за лек спад  на броя на подадените в РИОСВ-Русе сигнали  през 2011 г., в сравнение с 2010 г. и случаите на установени животински видове в безпомощно състояние - през 2010 г. те са 31, а през 2011 г. – 23. Относително постоянен остава броят на изпратените в Цeнтъра в Стара Загора птици: за 2010 г. – 17 бр., а за 2011 г. – 24.