Проф. Дачев ще ръководи Юридическия факултет на Русенския университет
Проф. Дачев ще ръководи Юридическия факултет на Русенския университет / снимка:Русенски университет

Проф. Лъчезар Дачев беше избран за декан на Юридическия факултет на Русенския университет. Членовете на Общото събрание гласуваха той да ръководи факултета и в новия мандат. Преподавателската дейност на проф. Дачев в Русенския университет започва през 1992 г. Той чете курсове по „Обща теория на правото“, „Учение за държавата“ и „История на политическите и правни учения“.

Създаването на Юридическия факултет на Русенския университет “Ангел Кънчев” е свързано с началото на големите обществени промени в България в края на XX век, както и с далновидността и упоритостта на тогавашния ректор на ВТУ, проф. Атанас Митков, за диверсификация на специалностите във Висшето техническо училище и преобразуването му в университет. Първият випуск на Юридическия факултет започва учебните си занятия на 11 ноември 1992 година.

Мисията на Юридическия факултет на Русенския университет е да подготвя и формира професионалисти с комплексни знания и високо ниво на правна културна, които са способни качествено да работят в полза на обществото. За по-малко от четвърт век около 1800 души са завършили факултета. Десетки от тях работят като съдии и прокурори на всички нива на съдебната власт, вкл. Върховния административен съд. Много други намират реализация като разследващи полицаи, адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители, служители в публичната администрация, в централната и местната изпълнителна власт, в бизнеса и на научното поприще.

 

Възпитаници на факултета са избирани за народни представители: Анели Чобанова, Ирена Варадинова, Свилен Иванов, Искрен Веселинов. Членове на законодателния орган по различно време са били и представители на академичния състав на факултета: проф. Стефка Наумова, Драгия Драгиев, а проф. Петя Шопова е заместник-председател на 38-мото Народно събрание. Проф. Димитър Костов е бивш председател на ЦИК, проф. Пенчо Пенев – министър в три правителства и конституционен съдия; проф. Иван Сълов е бивш заместник-ректор на АМВР.