/ ThinkStock/Getty Images
В Община Русе се извършват над 130 административни услуги, като част от тях се предлагат електронно - сред тях са записването в училища, детски ясли и градини, справка и заплащане на местни данъци и таксии други задължения.

Над 11 хил. русенци си спестиха посещение в НАП чрез електронните услуги

За улеснение на гражданите, вече се предлагат още 63 административни услуги, които могат да се заявят електронно.

Промени в ръководството на Общинската администрация в Русе

Сред тях са издаване на удостоверение за настоящ адрес; издаване на удостоверение за семейно положение; издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране; заверка на документи по гражданско състояние за чужбина; и други.Планира се поетапно да се въвеждат още услуги, като до месец и заплащането им ще може да се извършва електронно.