/ iStock/Getty Images
Със заповед на кмета на Община Русе Пламен Стоилов от 5 август, Димитър Наков е освободен от заеманата от него досега длъжност Заместник-кмет „Устройство на територията“.

Военноморските сили честват в Русе 140 години

Също така, се преустановяват и функциите на Мария Иванова като ръководител на Пресцентъра на Община Русе.