Нова защитена местност в Русенско
Нова защитена местност в Русенско / DarikNews, архив

Нова защитена местност е обявена в Русенска нобласт. Обособяването е с цел опазване на редки растителни видове, съобщиха от екоминистерството. Защитената местност „Находище на Уехтрицова урока” е в землището на село Острица, община Две могили.

11 са новообявените защитени местности с обща площ 1 300 дка. Те са предложени в рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България”, изпълняван от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН, в сътрудничество с МОСВ.