/ Община Русе
В Община Русе беше подписан четвъртият Общински колективен трудов договор за работещите в сферите на „Здравеопазване“ и „Социални дейности“ за следващите две години. Подпис под Договора положиха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, Председателят на Регионалната секция на КНСБ - Боянка Димитрова и Председателят на КТ „Подкрепа“ - Кирил Черкезов.

ОИЦ-Русе продължава дейността си за още 3 години

На срещата присъства и заместник-кметът по хуманитарни дейности Иван Григоров. Новост в договора е, че от 1-ви март 2019 г. се увеличават с до 15% заплатите на служителите, работещи в детски ясли и в детска млечна кухня, с 13% на медицинските специалисти от функция „Здравеопазване“ и с до 10% на служителите, работещи в социалните институции.

ОИЦ-Русе зарадва деца от социалните услуги с концерт

С подписването на Колективния трудов договор се фиксират рамките на взаимоотношенията между страните и се гарантира съблюдаването на социално-икономическите права и интереси на страните в него.