/ iStock/Getty Images
В ход е мащабният проект за създаването на единна интегрирана географска информационна система за нуждите на русенци, съобщиха от Общината.

Тя ще представлява ГИС портал с интерактивни тематични карти, съдържащи слоеве с актуални пространствени данни за общината от различните сфери на обществения живот - икономика, култура, комунални дейности, строителство, екология, туризъм и други. 

Шест семейства вече са настанени в нови социални жилища в Русе

Системата ще бъде абсолютно безплатна и достъпна за гражданите и ще бъде поместена на сайта на общината, както и в различните категории на отделните дирекции и общински дружества.

По този начин русенци ще могат да правят редица справки 24/7, което би спестило на тях и администрацията средства и времеви ресурс.

До момента е изградена структурата на уеб базирани приложения с приоритетен статус като:

• общ устройствен план
• строително-ремонтни дейности
• временна организация на движението
• кадастър и регулационни планове
• социална инфраструктура - училища, детски градини, ЦПЛР
• данни от отделите „Транспорт“, „Управление на собствеността“ и „Инвестиционно  проектиране“


Целта е системата непрекъснато да се допълва и развива, като проектът предвижда и внедряването на софтуер, който позволява общинските служители на терен да обновяват на място информацията в картите - например при ремонтиране на авария, поставяне на нови контейнери за отпадъци или отстраняване на опасни дървета.

Очаква се до края на месец февруари да завърши интегрирането на системата. Предстои още обучение на служителите, които ще я обслужват административно, служителите, които ще събират информация на място, както и общо вътрешно обучение за използване на ГИС базирани уеб приложения за справки и редакция на основни данни от неспециалисти.