Има пълна отчетност за държавните имоти, твърди областният управител
Има пълна отчетност за държавните имоти, твърди областният управител / netinfo

73 имота са продадени на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда върху нея. 43 са продадените на търг имоти като финализиране на процедури от предишно ръководство. Прекратена е съсобственост чрез изкупуване дела на държавата на 6 имоти, заменените имоти са 3. Това става ясно от отчета на областния управител Мария Димова за периода 2005-2009 година.

Според разпространения днес от областната администрация в Русе документ, приходите за държавния бюджет от разпореждане с държавна собственост е в размер на 5 082 528 лева. Средствата са основно от продажба на имоти. „Освен приходи в парично изражение, в резултат на извършени замени държавата е придобила нови имоти, с които се попълва съществуващия държавен жилищен фонд, както и нежилищни имоти за удовлетворяване потребностите на териториалните структури на държавните ведомства на територията на областта”, пише още в отчета. Държавният ведомствен фонд е попълнен със 7 нови жилищни имоти. Осигурени са сгради  за функционирането на Търговския регистър към Агенция по вписванията, териториалните структури на МРРБ, на  Единния европейски телефон 112 и Русенския административен съд.

В Областна администрация е налична пълна и достоверна отчетност за държавните имоти и са определени ясни критерии за целесъобразност при разпореждането с имоти, пише областният управител Мария Димова.