Хазяите подават данъчни декларации на всеки три месеца
Хазяите подават данъчни декларации на всеки три месеца / netinfo

През миналогодишната данъчна кампания 1 958 русенци са декларирали пред НАП, че са получили доходи от отдаване на сгради под наем, а още 93 от движимо имущество. Физическите лицата, които са отдавали помещения под наем през 2012 г. на други физически лица, трябва да декларират доходите си пред приходната агенция до 30 април 2013 г. При подаването на годишната си декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ наемодателите попълват приложение № 4, което е неразделна част от нея.
Тези от тях, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 11 февруари 2013 г., ползват 5% отстъпка, ако редовно са издължавали авансовите си вноски през 2012 г. Същата отстъпка ползват и тези, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис и  внесат дължимия данък в срок до 30 април 2013 г.

Важна новост през 2013 г. за физическите лица, отдаващи помещения под наем на други физически лица, е че трябва да подават всяко тримесечие декларация по чл. 55  от ЗДДФЛ /образец 4001/ за дължимите авансови вноски и същевременно с нея да внасят авансово дължимия данък. Изключение има само за  IV-то тримесечие, тъй като  за него не се  дължи авансов данък.

Дължимият авансов данък е в размер на 10 на сто, като законът е предвидил данъчната основа да се намалява с 10 % нормативно признати разходи. Физическите лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем,  дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето.
Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и  нови срокове, отдаващите помещения под наем могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.