река Дунав, Русе
река Дунав, Русе / iStock/Getty Images
ЧЕЗ Разпределение започва изпълнението на втори мащабен проект, финансиран от програма LIFE на Европейската комисия - "Транснационално опазване на птиците по река Дунав", съобщиха от дружеството. Дейностите по него ще се осъществяват от петнадесет партньори в седем държави - Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Словакия и Сърбия.

Координатор е неправителствената организация Raptor Protection of Slovakia, а от българска страна участват "ЧЕЗ Разпределение България" АД и Българско Дружество за защита на птиците (БДЗП).

Целта на проектa е опазване на защитени видове птици, които обитават територията в близост до река Дунав. Основните дейности са свързани с провеждане на теренни проучвания, локализиране на стълбове от електроразпределителната инфраструктура, които биха могли да представляват опасност за птиците, и тяхното обезопасяване, допълват от ЧЕЗ.

КЗК разреши на Еврохолд да купи ЧЕЗ България

"Реализирането на втори мащабен проект за обезопасяване на съоръжения по мрежата с цел опазване на птиците доказва още веднъж стремежа на компанията да допринася ежедневно за постигането на устойчиво развитие чрез опазване на природата и на биологичното разнообразие", е казал координаторът на проекта от страна на ЧЕЗ Разпределение Крум Гледжарски, цитиран от пресцентъра на електроразпределителното дружество.

През 2017 г. "ЧЕЗ Разпределение България" АД в партньорство с БДЗП започнаха първия проект, който е с краткото название "Живот за птиците". Той ще продължи до декември 2022 г. Целта му е да се обезопасят въздушните електропроводи в зоните от Натура 2000 и да се осигури възможности за безопасно гнездене на редки и застрашени видове птици на територията на Западна България, се припомня в съобщението.

Повече подробности за проекта могат да бъдат намерени на сайта www.lifebirds.eu.