Санираният блок "Люляк"
Санираният блок "Люляк" / Община Русе
Четириетажният блок „Люляк“, вх. 1, на улица „Алеко Константинов“ №12 в град Русе е с изцяло нов облик, благодарение на извършените дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с изпълнението на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г.


За дейностите по проекта са изразходвани средства в размер на 87 758 лева, като старата дограма е подменена с нова, амортизираният покрив е изцяло ремонтиран и е положена външна топлоизолация. Четириетажната монолитна жилищна сграда е построена през 1963 г. и се състои от 8 тристайни апартамента. Кооперацията е една от 18-те жилищни сгради в Русе, чието обновяване стартира през 2017 г. По този начин над 1500 домакинства ще се възползват от възможностите, които програмата предоставя за безплатно реновиране на домовете.