/ iStock/Getty Images
Безплатни ĸypcoвe по програмиране започват в Разград. Обученията ще се провеждат от новосъздадената организация "Дигитално Общество Разград". Над 100 са записалите се досега жители на Лудогорието, които желаят да посещават безплатния курс по програмиране, съобщи Емилиян Кадийски, който ще води обученията. Той посочи, че времето за кандидатстване изтича днес, като всеки, който желае да се включи, може да го направи все още на е-адрес: www.digitalrazgrad.org.

Курсът е предназначен за ученици в гимназия и хора, завършили училище, с цел преквалификация. Продължителността на обучението е осем месеца. Курсът ще е в три модула, като след всеки от тях курсистите трябва да издържат тест или да подготвят проект. Занятията ще започнат в началото на април. Те ще се провеждат два пъти седмично – в извънработно и извънучебно време, в Дома на техниката. В края на обучението курсистите ще получат сертификат, а най-добре представилите се ще имат възможност да започнат стаж в софтуерни компании, обясни Кадийски на среща с част от желаещите да посещават обученията.

Той посочи, че Дигитално Общество е организация, която инвестира в създаването и обучението на кадри, като част от визия за разгръщане на IT сектора в Разград и региона. По думите му замисълът е младите хора да се задържат в Лудогорието чрез обучения за насърчаване на IT уменията, които днес са сред основните изисквания на пазара на труда. 

Партньор на Дигитално общество в полезната инициатива, която ще допринесе за престижна и добре платена професионална реализация на млади хора от региона е Областният информационен център в Разград. Според управителя на ОИЦ Юлиян Данаилов изграждането на такива местни специалисти ще подпомогне процесите на дигитализация и ще повиши конкурентоспособността на стопанския сектор в региона.

Съдействие организацията има и от Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“. 

Идеята е приветствана също от ръководството на Общината. Зам.-кметът Добрин Добрев е на мнение, че обучението ще даде тласък за създаване на нови фирми, ще осигури кариерно развитие и на младите хора в родния град.
БТА