Областният щаб взе решение да не се удължава бедственото положение, съобщиха от Областна администрация.

В 11:00 часа изтича срокът на бедственото положение, обявено със заповед на областния управител на 26 ноември, като обстановката в областта се нормализирана.

Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия работи в синхрон с частите на единната спасителна система. 

Пътят от Разград към Търговище е отворен за движение за леки коли

На 26 ноември обилните снеговалежи и силните ветрове предизвикаха нарушения на електроснабдяването, водоснабдяването, транспорта, телекомуникациите, образованието, болничните дейности и други услуги за населението.

Аварии по магистрални електропроводи на труднодостъпни места доведоха до проблеми при доставката на електроенергия. Нарушеното електроснабдяване в продължителен период от време, доведе до прекъсване на учебния процес, доставката на храна и отопление.

Затворени за движение са все още всички пътища в Разградско, много места остават без ток

В продължение на 48 часа бе преустановено движението по Републиканската и общинските пътни мрежи. Компетентните съставни части на единната спасителна система, изпълняващи плана за защита при бедствия при снегонавявания бяха: пожарната, полиция Областно пътно управление, ЕРП-Север, Регионално управление на горите, Центровете за спешна медицинска помощ, БЧК, водоснабдителните дружества и кметовете на общини.

Сформираният областен щаб за защита при бедствия, след обявяване на бедственото положение извърши следните дейности:

- Приемане, анализиране и разпределяне на получената информация за мащабите на бедствието
- Издирване, спасяване и евакуация на бедстващи хора по републиканска и общинска пътна мрежа
- Транспортиране на родилки и пациенти на хемодиализа до болнични заведения
- Преустановяване на движението на всички моторни превозни средства по пътната мрежа
- Разчистване на пътища и извличане на закъсали МПС
- Осигуряване на проходимост на републиканската пътна мрежа
- Отстраняване на аварии по електроподаването, водоснабдяването и комуникациите
- Осигуряване с предимство на придвижването на медицински екипи
- Осигуряване на обществения ред и регулиране на движението
- Периодично информиране на население за обстановката по време на бедствието и даване на препоръки за поведение.


Ресурси, привлечени по време на операциите по разчистване на Републиканска пътна мрежа, извличане на закъсали автомобили и осигуряване на маршрути за специализираните екипи на ЕРП Север включваха: 28 пожарникари 12 пожарни автомобила и 3 броя специализирана техника. Привлечена бе и машина специализирана техника от „Семпе“ 2 ЕООД. В операциите участваха с ресурси според действащите им планове ОД на МВР, Областно пътно управление ЕРП Север и РЦ Спешна медицинска помощ.