/ iStock/Getty Images
Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Разград потвърди огнище на заболяването туберкулоза в лично стопанство в село Кривица, община Самуил.

В обекта се отглеждат две животни - крава и теле, съобщиха от БАБХ.

БАБХ ликвидира огнище на туберкулоза по говедата в Пазарджишко

Издадена е заповед на директора за обявяване и мерки за контрол на огнище на туберкулоза.

Заболялото животно - крава подлежи на санитарно клане, съгласно одобрената Програма за контрол и надзор на болестта туберкулоза и Регламент 2020/689.

Другото животно подлежи на учестена туберкулинизация.