/ iStock/Getty Images
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ликвидира огнище на туберкулоза по говедата в област Пазарджик.

Заболяването е установено в два животновъдни обекта в село Дебръщица. Със съдействието на службите от МВР и ДАНС, комисия от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) е допусната от собствениците в засегнатите обекти за извършване на изследване за туберкулоза по говедата.

Вторично възникнали огнища на Африканска чума в Кюстендилско

За умъртвяване са насочени общо 55 говеда - 24 от единия обект и 31 от втория обект. Добитото и съхраняваното в обектите краве мляко е насочено и унищожено в екарисаж и не е допуснато до производствените предприятия.

Възбранено е и предаването на сурово краве мляко към млекопреработвателните предприятия.