/ iStock/Getty Images
Община Разград ще разполага с 63 785 794 лева бюджет за 2021 година. Той е приет на заседание на Общинския съвет, съобщават от общинската администрация.

Според съветниците, подкрепили бюджета, той е балансиран и устойчив, бюджет на действията. Кметът Денчо Бояджиев е заявил, че това е първият общински бюджет, съставен, приет и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка.

Приходите от имуществени и други местни данъци се очаква да са над 5 100 000 лева. Неданъчните приходи, заложени в макрорамката, са в размер 13 878 000 лева. В разходната част най-много средства са предвидени за сектор образование.

Инвестиционната програма на Община Разград през тази година е в размер на повече от 16 000 000 лева. Планирано е изграждане на канализация по улици в града, реконструкция на пътища, улици и кръстовища, ремонти на сгради на културни институции.

Част от съветниците имали предложения за изменение на различни параметри от бюджетната рамка, но те не получили подкрепа от мнозинството.
БТА