/ iStock/Getty Images
Граждани ще следят обществените поръчки в област Разград. Гражданското наблюдение ще бъде в изпълнение на новата проектна инициатива на Центъра за съзидателно правосъдие, с изпълнителен директор Георги Милков.

Той обяви днес, че с проекта се създава механизъм за повишена отчетност при изразходването на обществени средства и увеличаване прозрачността в работата на публичните институции в региона.

Над 63 700 000 лв. е проектобюджетът на Община Разград

Целта е, чрез група от десет активни граждани в седемте общини в областта и три местни неправителствени организации, да наблюдават обществените поръчки и да идентифицират корупционни практики и злоупотреби.

В резултат на дейността ще бъдат подавани сигнали до Прокуратурата, Сметната палата и финансовите контролни органи. Наблюденията на групата ще бъдат систематизирани и представени в доклад.

Проектните дейности ще продължат до май 2022 година. Идеята е да се повиши обществената информираност и разбиране за негативните последствия от корупцията в обществото на общинско и областно ниво в Разград.
БТА