/ iStock/Getty Images
Най-висока средна заплата в област Разград получават наетите по трудови договори в сферата на културата, спорта и развлеченията. Това сочат данните за четвъртото тримесечие на 2020 година на Териториалното статистическо бюро.

Сред високо заплатените през периода са и работещите в секторите "Хуманно здравеопазване и социална работа" и "Образование". По размер на средното месечно възнаграждение областта заема седма позиция в страната.

Към края на 2020 година работещите по трудово и служебно правоотношение в региона са 25 200, като най-много са наетите в преработващата промишленост, отчитат още от статистическото бюро.
БТА