/ iStock/Getty Images
Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта са осигурили запазването на работните места на 898 души в област Разград през декември, съобщиха от Регионалната служба по заетостта.

По новата мярка "Запази ме" други 213 работници и служители са били подкрепени да запазят работата си в предприятия, които са преустановили стопанската си дейност заради противоепидемичните мерки.

Препитание през отчетния период са си намерили 175 безработни, като 72 на сто от тях са устроени в реалната икономика. Работа на субсидирани места са започнали 48 човека.

Стартиралата през юли схема "Заетост за теб", е осигурила поминък на 200 жители на областта, като само през декември са сключени трудови договори с нови 58 безработни.

В края на декември регистрираните в трите бюра по труда в област Разград са 5061, с 213 повече спрямо ноември. Равнището на безработицата е 9,7 процента, отчитат експертите.