/ Thinkstockphotos
Кампания по набиране на професионални приемни семейства в Пловдив и региона започва в града на тепетата.

98 деца oт Пловдивско чакат да бъдат осиновени

31 са приемните семейства, които са необходими за Пловдивск
о. От тях 7 - за Пловдив, 2 - за Асеновград, 5 - за Карлово, 2  - за Сопот, 1 - за Марица, 1 - за Съединение, 6 - за Първомай, 1 - за Садово, 1 - за Раковски, 1 - за Родопи, 3 -  за Хисаря и 1 - за Калояново.

Приемните родители трябва да отговарят на няколко критерия, сред които да имат достатъчно пространство в дома и време за общуване с детето, да са клинично здрави, да не са осъждани, да не са лишавани от родителски права и да нямат проблем с алкохол, наркотици и други.

681 деца чакат своите приемни семейства в България

В професионално приемно семейство се настаняват приоритетно деца до 3-годишна възраст, с увреждания, жертви на насилие и трафик, спрямо които е заложена мярка „полицейска закрила“, след изтичане на срока ѝ, при условията на заместваща приемна грижа и с поведенчески проблеми.

90 са професионалните приемни семейства в област Пловдив. Само за град Пловдив те са 21. От началото на година има записани 4 нови приемни семейства.