/ Тина Соколова
Живите прасета в трикилометровата предпазна зона в Хисарско ще бъдат унищожени, предприемат се и незабавни мерки по преброяване на свинете в 10-километровата наблюдавана зона, реши Областната епизоотична комисия.

Тя бе свикана и председателствана от заместник областния управител Иванка Петкова по повод откритото огнище от Африканска чума по свинете в село Красново, община Хисаря.

Касае се за 5 прасета, отглеждани в заден двор. Огнището е приключено в следобедните часове в четвъртък, три часа след получаването на положителните лабораторни резултати от Националната референтна лаборатория.

Огнище на африканска чума в хисарско село

Прасетата са умъртвени по хуманен начин, загробени са на утвърдената от комисията към Общината площадка, помещенията и транспортните средства са почистени и дезинфекцирани, дрехите на служителите, работили по случая – изгорени, информира д-р Иван Шиков, директор на Областна дирекция по безопасност на храните.

В село Красново ще бъдат унищожени по хуманен начин всички домашни прасета и загробени. Помещенията, в които са отглеждани, ще бъдат почистени и многократно дезинфекцирани, а собствениците ще бъдат обезщетени.

В десеткилометровата контролна зона попадат населени места от две общини от област Пловдив и една от област Пазарджик. От община Хисаря са селата Старосел, Беловица, Мало Крушево и Кръстевич, от община Съединение е село Драгомир, от община Стрелча – село Дюлево. В тях ще бъдат взети мерки по превенция появата на вторично или ново огнище на болестта.

Ще бъде извършено преброяване и актуализиране на данните за отглежданите прасета, ще бъдат вземани кръвни проби от животните и ще бъдат извършвани ежеседмични клинични прегледи. При случай на умряло животно, също ще се изследват проби от него. Проби ще се вземат и от всяко прасе с признаци на болестта.

В цялата област Пловдив се забранява търговията и транспортирането на свине, с изключение на индустриалните свиневъдни стопанства и фамилни ферми, чиито животни се транспортират за незабавно клане и доотглеждане до технологично свързани обекти при спазване на условията на съответната заповед.
 
Информационна агенция Фокус