/ iStock/Getty Images
Създадена е необходимата координация между всички институции за съвместни действия след констатираното първично огнище на Африканска чума по свинете в животновъден обект в с. Априлци, община Пазарджик.

Мерките, разпоредени в заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, започват да се изпълняват от днес.

ОДБХ Пазарджик организира принудителното умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички заразени и контактни свине. Труповете на животните ще бъдат унищожени под официален надзор, по начин недопускащ разпространяване на болестта.

Определен е подходящ терен за загробване, който се намира в близост до индустриалната ферма.

Огнище на Африканска чума по свинете във ферма в Априлци

В засегнатия свинекомплекс се отглеждат над 13 000 животни от различни възрастови категории.

Забранява се влизането и излизането на хора, МПС, превозни средства, задвижвани чрез животинска тяга, селскостопанска техника, в района на обекта, по време на изпълнение на мерките.

В цялата област Пазарджик се забранява търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине с изключение на тези от индустриални свиневъдни стопанства и фамилни ферми, намиращи се извън предпазната и наблюдаваната зона около огнището.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат селата Априлци и Сбор, област Пазарджик. Определена е също и 10- километрова наблюдавана зона.

Експерти от РДГ Пазарджик съвместно с ловните дружинки продължават проверките в горските територии и вземат проби за АЧС от отстреляни диви прасета.

От сряда има и постоянно полицейско присъствие в близост до фермата.
 
Информационна агенция Фокус